Lestips radio

Voor het luisteren

Zorg voor een duidelijke instap

Vertel de cursisten dat ze een radiofragment (een interview) gaan beluisteren. Je kan vragen of ze zelf al eens iemand geïnterviewd hebben, wie ze graag eens zouden interviewen, …

Duid op voorhand de context

Je kan ook het fragment al in de context plaatsen door een kernwoord uit de titel op het bord zetten en de cursisten vragen waaraan ze denken bij dat woord. Dit kan ook met een foto over het thema/de persoon of een krantenartikel …

Werkvormen

Afhankelijk van je lesdoel kan je een aantal werkvormen kiezen: Wil je de cursisten algemeen of gericht laten luisteren? Met meer aandacht voor vorm of inhoud?

Focus op specifieke inhoud

Als je de aandacht wil richten op bepaalde inhouden of vormen kan je woordjes weglaten in een gatentekst of gesloten inhoudsvraagjes stellen (voorbeeld: Hoe lang duurt het offerfeest? Hoeveel figuranten doen mee met het offerfeest?).

Variant hierop is cursisten kaartjes geven met een specifiek woord/zin erop (of verschillende cursisten, verschillende kaartjes geven). Telkens cursisten het woord/de zin horen, staan ze recht. Nadien vertellen ze wat er precies verteld werd over het kaartje.

Luisteren naar de vragen

Tijdens een eerste luisterronde noteren de cursisten de vragen die de interviewer gesteld heeft. In een volgende ronde noteren ze het belangrijkste uit de antwoorden.

Waar/niet-waar statements

Na of tijdens de luisterronde. Bijvoorbeeld: ‘De Smurfen bestaan al sinds 1850’ Waar of niet waar? Varianten hierop zijn correcte zinnen aanduiden of fouten corrigeren.

Specifiek luisteren met inhoudsvragen op papier

Hier is het belangrijk dat de cursisten op voorhand de vragen begrijpen en weten waar ze moeten op letten. Je kan bijvoorbeeld vragen ‘’Waar moet je op letten? Wat moet je te weten komen?’ Laat de cursisten eveneens weten dat ze niet alles moeten begrijpen.

Open vragen

Je kan cursisten korte en makkelijke open vragen stellen na het beluisteren van een fragment. Bijvoorbeeld: ‘Wie hoor je?’ ‘Wat doet….?’ ‘Wat zegt….?’ ‘Waar………?’ ‘Hoeveel……?’ ‘Waarom?’ ‘Wat vind je daarvan?’ …

Navertellen

Je kan radiofragmentjes laten navertellen door verschillende cursisten. Cursisten helpen elkaar en vullen elkaar aan. Zo kan de cursisten bijvoorbeeld gevraagd worden alles te vernoemen wat ze zich herinneren van het fragment. (Eventueel in een woordspin op bord.)

Na het luisteren

Discussie

De link naar spreekvaardigheid kan je leggen door een (korte) discussie aan het fragment te koppelen: Vb. Zou jij graag meedoen met de Ommegang? Waarom wel/niet? Zou jij de film van Mohammed Sultan graag zien? ….

Interview

Cursisten kan je ook de rol van ‘interviewer voor FM-Brussel’ geven en zelf vragen laten bedenken voor de geïnterviewde personen in het fragment (Welke vragen zou jij stellen aan Pascal Smet?....). Nadien kunnen ze dit interview ‘afnemen’ via rollenspel.

Schrijven

Schrijven kan je toevoegen door bijvoorbeeld een mailtje te schrijven naar de redactie van FM-Brussel met commentaar op het fragment of een mailtje te sturen naar een persoon in het fragment (vb. naar Mohamed Sultan).